"יגעת ומצאת" חוברות עבודה לתלמיד בגמרא, בתורה ובהלכה
ת.ד. 305 קדומים 4485600 | 097928082 |  050-5859296
| chaim030573810@gmail.com

ספר דברים לכיתה ו'

 
חוברת עבודה לתלמיד על ספר דברים
החוברת כווללת שאלות על 34 פרקים מספר דברים

מכילה 221 עמודים בגודל פוליו

בחוברת:

שאלות ברמה טובה
שאלות חשיבה
מיומנויות
תרשימים וטבלאות


החוברת מלווה במדריך למורה (תקליטור)
הכולל:
תשובות לשאלות
הצעות לפתיחת השיעור
מצגות ועוד

החוברתלא נמסרה עדיין לאישור משרד החינוך 

עבודה לדוגמא פרק א'

מצגת לדוגמא מרגלים  - ההבדלים בפרשת המרגלים בין במדבר לדברים

מצגת לדוגמא - ניסיון הארץ וטובה פרק ח'